TECHNOLOG/OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

kupię


Technolog Brzeg, Operator Brzeg, Technolog Oczyszczalni Brzeg, Operator Oczyszczalni Brzeg, Pewna Praca Brzeg, Brzeg

   Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   

                                   poszukuje pracowników na stanowisko :

              TECHNOLOG/OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWOsoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 
kontrolę i nadzór procesów oczyszczania ścieków
prowadzenie gospodarki
osadowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
kontrolę i weryfikację parametrów procesów technologicznych
prawidłową eksploatację obiektów oczyszczalni zgodnie z Instrukcją obsługi oraz
obowiązującymi przepisami
prawidłową eksploatację urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową i
obowiązującymi przepisami
wykonywanie analiz ścieków oraz nadzór nad poborem prób ścieków i osadów przez akredytowane laboratorium
prowadzenie bieżącej
dokumentacji pracy oczyszczalni oraz wykonywanie wymaganych raportów
kontrolę zużycia oraz
zapewnienie dostaw wymaganych reagentów i materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy oczyszczalni
Ważne do: 2020.04.20, wyświetleń: 22

nr ogłoszenia: 564